Afvalwater

Bijdragen aan een circulaire economie

De Waterfootprint

Wij adviseren en begeleiden bedrijven om duurzaam met water om te gaan. Hiervoor hebben wij een innovatief model ontwikkeld, “de Waterfootprint”. De Waterfootprint brengt het watergebruik en de hieraan gerelateerde energie, grondstoffen en productieprocessen in kaart. Op basis van metingen en observaties voorzien wij samen met bedrijven het model van gegevens en wordt de hele waterketen kwalitatief en kwantitatief doorgerekend. In één oogopslag is er inzicht in het hele proces en is duidelijk welke maatregelen getroffen kunnen worden om alles te optimaliseren. In gezamenlijk overleg wordt duidelijk hoe de processen verbeterd kunnen worden en welke opbrengsten in water, energie en grondstoffen kunnen worden behaald. In ons advies worden deze opbrengsten tevens afgezet tegen investeringskosten en de terugverdientijden zodat het bedrijf een weloverwogen beslissing kan nemen over de investeringen die nodig zijn om te verduurzamen en om te bezuinigen.

Gedegen onderzoek

Afvalwater onderzoeken en analyseren kan van groot belang zijn voor uw bedrijf. Over het lozen van afvalwater wordt belasting geheven. Door het afvalwater te laten onderzoeken kan deze belasting herberekend worden en wordt er veelal minder belasting betaald. Een dergelijk onderzoek moet je als bedrijf zelf bekostigen en laten uitvoeren. Wij nemen dit onderzoek graag over en zorgen ervoor dat er aan de lozingsvoorwaarden voldaan wordt.

Onze Diensten

Controle van de aangiftes zuiverings- en verontreinigingsheffing afvalwater,

Bemonstering en analyse van afvalwater en proceswater

Over het lozen van afvalwater moet belasting worden betaald. Veel bedrijven betalen hiervoor vaak te veel zonder dat zij dat weten. Wij doen onderzoek naar het afvalwater en zuiverings- of verontreinigingsheffing. Met onze kennis en ervaring kunnen wij met een slimme watercheck snel bepalen of, en hoeveel er bespaard kan worden.

Onze bemonsteringen worden uitgevoerd met jaarlijks gekalibreerde apparatuur en volgens de NEN 6600. De afvalwatermonsters worden volgens de NEN 5667-3 op locatie geconserveerd en gekoeld naar ons laboratorium vervoerd. Is er eigen monstername-apparatuur aanwezig, dan kunnen wij ook hiermee, tegen scherpe tarieven, de analyses uitvoeren en het resultaat duidelijk rapporteren.

Het monitoren van proceswater

Het geven van cursus afvalwater binnen productiebedrijven

We maken gebruik van de nieuwste water monitoring technieken. Zo wordt op het juiste moment op de juiste manier het water gemeten. De analyses worden in een gespecialiseerd laboratorium uitgevoerd. Alle systemen worden constant in de gaten gehouden en we zoeken voortdurend naar mogelijkheden ter besparing en verbetering.

Wij bieden een cursus afvalwater aan en kunnen deze ook in-company bij bedrijven verzorgen. We leren alle betrokkenen de basiskennis afvalwater en hoe op een duurzame manier omgegaan kan worden met water om vervuiling te minimaliseren. Indien het bedrijf zelf wil bemonsteren kunnen wij een cursus monsterneming verzorgen waarin de techniek van een goede monsterneming, conservering en laboratoriumonderzoek komen.

Advies over recyclen afvalstoffen (circulaire bedrijfsvoering).

Afvalwater bevat veelal grondstoffen die weer hergebruikt kunnen worden zoals bijvoorbeeld voor veevoer. Het is de opmaat naar een circulaire economie waarvan wij de mogelijkheden analyseren en voor elk bedrijf in kaart brengen.

Onze Diensten

Controle van de aangiftes zuiverings- en verontreinigingsheffing afvalwater,

Over het lozen van afvalwater moet belasting worden betaald. Veel bedrijven betalen hiervoor vaak te veel zonder dat zij dat weten. Wij doen onderzoek naar het afvalwater en zuiverings- of verontreinigingsheffing. Met onze kennis en ervaring kunnen wij met een slimme watercheck snel bepalen of, en hoeveel er bespaard kan worden

Bemonstering en analyse van afvalwater en proceswater

Onze bemonsteringen worden uitgevoerd met jaarlijks gekalibreerde apparatuur en volgens de NEN 6600. De afvalwatermonsters worden volgens de NEN 5667-3 op locatie geconserveerd en gekoeld naar ons laboratorium vervoerd. Is er eigen monstername-apparatuur aanwezig, dan kunnen wij ook hiermee, tegen scherpe tarieven, de analyses uitvoeren en het resultaat duidelijk rapporteren.

Het monitoren van proceswater

We maken gebruik van de nieuwste water monitoring technieken. Zo wordt op het juiste moment op de juiste manier het water gemeten. De analyses worden in een gespecialiseerd laboratorium uitgevoerd. Alle systemen worden constant in de gaten gehouden en we zoeken voortdurend naar mogelijkheden ter besparing en verbetering.

Het geven van cursus afvalwater binnen productiebedrijven

Wij bieden een cursus afvalwater aan en kunnen deze ook in-company bij bedrijven verzorgen. We leren alle betrokkenen de basiskennis afvalwater en hoe op een duurzame manier omgegaan kan worden met water om vervuiling te minimaliseren. Indien het bedrijf zelf wil bemonsteren kunnen wij een cursus monsterneming verzorgen waarin de techniek van een goede monsterneming, conservering en laboratoriumonderzoek komen.

Advies over recyclen afvalstoffen (circulaire bedrijfsvoering).

Afvalwater bevat veelal grondstoffen die weer hergebruikt kunnen worden zoals bijvoorbeeld voor veevoer. Het is de opmaat naar een circulaire economie waarvan wij de mogelijkheden analyseren en voor elk bedrijf in kaart brengen.

Onze Diensten

Optimalisatie van water gerelateerde bedrijfs- en productieprocessen met “de Waterfootprint​

Controle op de lozingseisen

Na een diepgravende analyse van de productieprocessen worden de gegevens ingevoerd in ons unieke model ‘Waterfootprint’. De uitkomsten geven inzicht in waterbesparingsmogelijkheden en waterhergebruik. Aan de hand hiervan worden de opbrengsten van te nemen maatregelen berekend en wordt de terugverdientijd getoond. Zo wordt de water footprint van uw bedrijf helder en inzichtelijk.

Wanneer uw bedrijf door omstandigheden niet kan voldoen aan de lozingseisen uit de vergunning of aan de zorgplicht uit het activiteitenbesluit, kunnen wij een dieptecontrole uitvoeren om de oorzaken van de overschrijding te achterhalen. Grote problemen en dure boetes worden zo voorkomen.

Advisering en verhuur meet- en bemonsteringsapparatuur en het verzorgen van kalibraties

Een second opinion op uitgevoerde afvalwateronderzoeken

De juiste apparatuur op de goede plek. Het huren van apparatuur kan soms aantrekkelijker en/of goedkoper zijn dan aanschaf. Wij kunnen continue of op projectbasis apparatuur leveren. Dit kan inclusief duidelijke adviezen over afvalwaterzuiveringen en voorzuiveringstechnieken en de berekening van de economische haalbaarheid.

Als de klant twijfels heeft over al eerder uitgevoerde onderzoeken kunnen wij de rapporten beoordelen en eventueel zelf nieuwe onderzoeken uitvoeren om elke twijfel weg te nemen. 

Vragenformulier

Onze Diensten

Optimalisatie van water gerelateerde bedrijfs- en productieprocessen met “de Waterfootprint​

Na een diepgravende analyse van de productieprocessen worden de gegevens ingevoerd in ons unieke model ‘Waterfootprint’. De uitkomsten geven inzicht in waterbesparingsmogelijkheden en waterhergebruik. Aan de hand hiervan worden de opbrengsten van te nemen maatregelen berekend en wordt de terugverdientijd getoond. Zo wordt de water footprint van uw bedrijf helder en inzichtelijk.

Controle op de lozingseisen

Wanneer uw bedrijf door omstandigheden niet kan voldoen aan de lozingseisen uit de vergunning of aan de zorgplicht uit het activiteitenbesluit, kunnen wij een dieptecontrole uitvoeren om de oorzaken van de overschrijding te achterhalen. Grote problemen en dure boetes worden zo voorkomen.

Advisering en verhuur meet- en bemonsteringsapparatuur en het verzorgen van kalibraties

De juiste apparatuur op de goede plek. Het huren van apparatuur kan soms aantrekkelijker en/of goedkoper zijn dan aanschaf. Wij kunnen continue of op projectbasis apparatuur leveren. Dit kan inclusief duidelijke adviezen over afvalwaterzuiveringen en voorzuiveringstechnieken en de berekening van de economische haalbaarheid.

Een second opinion op uitgevoerde afvalwateronderzoeken

Als de klant twijfels heeft over al eerder uitgevoerde onderzoeken kunnen wij de rapporten beoordelen en eventueel zelf nieuwe onderzoeken uitvoeren om elke twijfel weg te nemen. 

Vragenformulier