Natte infrastructuur

Waarde creëren voor nu en de toekomst.

Alles in en rond het water

Wij zijn gespecialiseerd in natte infrastructuur. Wij doen alles met en rond het water op een duurzame manier. Om de gevolgen van de klimaatverandering, bodemdaling en de verstedelijking aan te pakken, staan wij klaar om op innovatieve wijze en met slimme oplossingen wateroverlast in te perken. Ons werk is niet los te zien van de samenwerking met verschillende overheden, maatschappelijke krachten en marktpartijen. Zowel op stedelijk als landelijk gebied kunnen wij eraan bijdragen dit bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering: Wij kennen daarbij de volgende vakgebieden:

Vakgebieden

Kleinschalige Kunstwerken

Oevers

Ontwerp van en advies over stuwen, duikers, bruggen, gemalen, steigers, en vispassages.

Ontwerp en advies over waterkeringen, beschoeiing, damwanden en (natuurvriendelijke) oevers.

Watersystemen en Oppervlaktewater

Waterbodems en baggeren

Beheer- en onderhoudsplannen voor watersystemen, watergebiedsplannen en peilbesluiten. Inrichten en verbeteren landelijk en stedelijk gebied.

Al meer dan 30 jaar kennis en ervaring met waterbodems en baggeren. Van een eenvoudig waterbodemonderzoek volgens de NEN 5720 tot de meest complexe waterbodemsaneringen( draaien wij onze hand niet voor om).

Vakgebieden

Kleinschalige Kunstwerken

Ontwerp van en advies over stuwen, duikers, bruggen, gemalen, steigers, en vispassages.

Oevers

Ontwerp en advies over waterkeringen, beschoeiing, damwanden en (natuurvriendelijke) oevers,

Watersystemen en Oppervlaktewater

Beheer- en onderhoudsplannen voor watersystemen, watergebiedsplannen en peilbesluiten. Inrichten en verbeteren landelijk en stedelijk gebied.

Waterbodems en baggeren

Al meer dan 30 jaar kennis en ervaring met waterbodems en baggeren. Van een eenvoudig waterbodemonderzoek volgens de NEN 5720 tot de meest complexe waterbodemsaneringen( draaien wij onze hand niet voor om)

Onze Diensten

Inspecties en onderzoek

Ins and Outs

Om onderhoud en de eventuele vervanging zo efficiënt mogelijk uit te voeren hebben we actuele informatie van de technische status nodig. Wij overzien het allemaal, van algemene conditiebepaling tot een uitgebreid onderzoek. Open communicatie over de bevindingen is hierbij vanzelfsprekend. Wij doen onderzoek naar: oppervlakte-, zwem- en afvalwater, bodem en waterbodems, ecologie, asbest en geotechnisch onderzoek. Alles conform de vigerende NEN normen en BRL’s.

Onderzoek met oog op ecologie, kabels, leidingen en archeologie is niet weg te denken in de voorbereiding van projecten. Van aanleg tot nieuwbouw of onderhoud van natte infrastructuur, we zorgen er voor dat alle aspecten worden meegenomen. Zo voorkomen we vertragingen en tegenwerkingen. Inventarisatie en inspecties kunnen ook volledig digitaal worden uitgevoerd en geïntegreerd. Ook voor onafhankelijk advies kun je bij ons terecht

Ontwerp en tekenwerk

Voorbereiding en advies

Creatief en deskundig vertalen wij eisen en specificaties naar een optimaal ontwerp. In het complexe traject van voorlopig tot definitief uitvoeringsontwerp is heldere communicatie cruciaal. Zo worden eventuele aanpassingen door beperkingen van techniek en/of omgeving vroegtijdig gerealiseerd. Alle relevante details worden opgenomen in de ontwerpen en deze worden met de grootste zorg meegenomen. Onze ontwerpers staan altijd voor klaar om nieuwe gegevens direct te verwerken.

Projecten in de natte infrastructuur zijn vaak complex en een goede voorbereiding is het halve werk. Onze adviseurs inventariseren en analyseren de projecten om alles volledig in kaart te brengen en zorgen voor heldere doelgerichte rapportages. Onze adviseurs beschikken over veel kennis en ervaring in de kleinschalige natte waterbouw en bezoeken regelmatig projectlocaties of voeren zelf de inspecties, metingen of inventarisaties uit. Wij weten welke vergunningen, onderzoeken en gegevens nodig zijn zodat wij projecten succesvol realiseren.

Bestekken en contracten

Directie en toezicht

Aanbesteding is een vak apart dat vaak onnodig ingewikkeld gemaakt wordt. Wij zorgen dat het werk de juiste contractvorm krijgt. Dit wordt uitgewerkt in een werkomschrijving, bestek of UAV-GC contract.

Tijdens de uitvoering van projecten moet veel technische en financiële informatie worden verwerkt en zijn vaak verschillende partijen en instanties betrokken. Omdat we de bedrijven vertegenwoordigen zien wij erop toe dat alle directievoerders en toezichthouders het project in juiste banen leiden. We zijn omgevingsbewust en kunnen de belangen van de stakeholders op de juiste manier behartigen. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij alleen directie en toezicht van projecten op ons nemen.

Onze Diensten

Inspecties en onderzoek

Om onderhoud en de eventuele vervanging zo efficiënt mogelijk uit te voeren hebben we actuele informatie van de technische status nodig. Wij overzien het allemaal, van algemene conditiebepaling tot een uitgebreid onderzoek. Open communicatie over de bevindingen is hierbij vanzelfsprekend. Wij doen onderzoek naar: oppervlakte-, zwem- en afvalwater, bodem en waterbodems, ecologie, asbest en geotechnisch onderzoek. Alles conform de vigerende NEN normen en BRL’s.

Ins and Outs

Onderzoek met oog op ecologie, kabels, leidingen en archeologie is niet weg te denken in de voorbereiding van projecten. Van aanleg tot nieuwbouw of onderhoud van natte infrastructuur, we zorgen er voor dat alle aspecten worden meegenomen. Zo voorkomen we vertragingen en tegenwerkingen. Inventarisatie en inspecties kunnen ook volledig digitaal worden uitgevoerd en geïntegreerd. Ook voor onafhankelijk advies kun je bij ons terecht

Ontwerp en tekenwerk

Creatief en deskundig vertalen wij eisen en specificaties naar een optimaal ontwerp. In het complexe traject van voorlopig tot definitief uitvoeringsontwerp is heldere communicatie cruciaal. Zo worden eventuele aanpassingen door beperkingen van techniek en/of omgeving vroegtijdig gerealiseerd. Alle relevante details worden opgenomen in de ontwerpen en deze worden met de grootste zorg meegenomen. Onze ontwerpers staan altijd voor klaar om nieuwe gegevens direct te verwerken.

Voorbereiding en advies

Projecten in de natte infrastructuur zijn vaak complex en een goede voorbereiding is het halve werk. Onze adviseurs inventariseren en analyseren de projecten om alles volledig in kaart te brengen en zorgen voor heldere doelgerichte rapportages. Onze adviseurs beschikken over veel kennis en ervaring in de kleinschalige natte waterbouw en bezoeken regelmatig projectlocaties of voeren zelf de inspecties, metingen of inventarisaties uit. Wij weten welke vergunningen, onderzoeken en gegevens nodig zijn zodat wij projecten succesvol realiseren.

Bestekken en contracten

Aanbesteding is een vak apart dat vaak onnodig ingewikkeld gemaakt wordt. Wij zorgen dat het werk de juiste contractvorm krijgt. Dit wordt uitgewerkt in een werkomschrijving, bestek of UAV-GC contract.

Directie en toezicht

Tijdens de uitvoering van projecten moet veel technische en financiële informatie worden verwerkt en zijn vaak verschillende partijen en instanties betrokken. Omdat we de bedrijven vertegenwoordigen zien wij erop toe dat alle directievoerders en toezichthouders het project in juiste banen leiden. We zijn omgevingsbewust en kunnen de belangen van de stakeholders op de juiste manier behartigen. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij alleen directie en toezicht van projecten op ons nemen.